Beyou се ангажира с изследвания и развитие на производството на екструдери, обслужване на едно гише!

Спомагателни машини

  • Auxiliary machinery

    Спомагателни машини

    Захранващият материал или захранващото устройство е устройство, което може да осигури непрекъснато и равномерно подаване на материали, което е подходящо за всякакви частици, прахове, добавки, помощни вещества и така нататък. Съгласно различните изисквания за прецизност на захранването, захранващото устройство може да бъде разделено на подаващо устройство за обем и загуба на фидерно тегло. Според степента на материалния поток захранващото устройство също може да бъде разделено на двушнеково захранващо и едношнеково подаващо устройство. При условие, че плътността на опаковане на мате ...